2021

2021 ... napsali jsme

Agregátor obsahu

Crust freezing_kryogenní zmrazování povrhu masa

Autor: Ing. Jana Pokorná (Potravinářská revue, 7/2021)

Ochranné plyny pro MAG svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Autor: Ing. Jan Kašpar, EWE (Kontstrukce, 3/2021)