Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigační Menu

Messer - bezpečnostní pokyny při manipulaci s tlakovými lahvemi. - Messer Technogas s.r.o

S popisem cesty

Tlakové lahve - bezpečnostní pokyny

Tlakové lahve - bezpečnostní pokyny

Níže uvedené tři bezpečnostní pokyny se zaměřují na bezpečnost našich zákazníků při manipulaci s tlakovými lahvemi k dopravě plynů. Kromě poskytování základních informací, jak objednávat a přejímat tlakové lahve, jsou zde uvedeny i bezpečnostní informace nezbytné pro zacházení s tlakovými lahvemi a jejich obsahem.

Bezpečnostní pokyn č. 1„Obsah tlakových lahví k dopravě plynů" dává zákazníkům přehled, mimo jiné o etiketách s výstražnými symboly umístěné  na vrchlíku lahví. Ty je navrženy tak, aby zákazníci byly informováni o nebezpečných vlastnostech obsahu tlakových lahví k dopravě plynů. Příručka také uvádí bezpečnostní informace  a specifikace  běžně dodávaných technických plynů jako jsou:  dusík, kyslík, oxid uhličitý atd

Bezpečnostní pokyn č. 2„Bezpečná manipulace s tlakovými lahvemi pro přepravu plynů" je zaměřen - jak název napovídá - na bezpečnou manipulaci s tlakovými lahvemi, například při ručním zvedání nebo „koulení“ lahve.

Bezpečnostní pokyn č. 3„Bezpečná doprava tlakových  lahví s plyny" poskytuje uživatelům základními informacemi pro bezpečnou přepravu suchého ledu a tlakových lahví ve vozidlech, a to jak v plynném tak i kapalném stavu. Přeprava tlakových lahví s plyny osobními a užitkovými vozidly představuje podceňované bezpečnostní riziko.

Bezpečnostní pokyn č. 4  - "Bezpečná přeprava suchého ledu" poskytuje uživatelům základní informace pro používání pevného CO2 jako chladiva při dopravě rychle se kazících potravin v chladicích skříních.

Agregátor obsahu

Vnořené aplikace

David Klikar

Ing. David
Klikar
koordinátor pro jakost, bezpečnost a životní prostředí

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

Kontaktní formulář

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.

Text k určení Obnovit CAPTCHu