Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigační Menu

Plazmové obloukové svařování - Messer Technogas s.r.o

S popisem cesty

Plazmové obloukové svařování

Plazmové obloukové svařování

Když elektrický oblouk nestačí

Popis procesu

Plazmové obloukové svařování je podobné svařování metodou TIG, ze kterého také principiálně vychází. Potřebná energie pro natavení svařovaného materiálu je získána vysokou ionizací plazmového plynu proudícího okolo netavící se elektrody. Vzniklá plazma, dosahující vysokých teplot, je usměrněna speciálně kalibrovanou tryskou a fokusačním plynem. Plazmový paprsek je zúžen a dosahuje tak vyšší energetické hustoty. Kombinace dynamického účinku a vysoké teploty plazmového paprsku umožňuje proniknout hluboko do materiálu.

Oproti svařování konvenčními technologiemi lze dosáhnout vyšší svařovací rychlosti a menší tepelně ovlivněné oblasti, tedy i menší deformace svařence. Plazmové svařování nachází  uplatnění především u tupých svarů větších tlouštěk. Výhodou je, že v určitých případech odpadá příprava svarových úkosů.

Agregátor obsahu

Při zpracování šablony došlo k chybě.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getArticleId [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 43]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign articleId = journalArticle.ge... [in template "20099#20136#97990" at line 23, column 21]
----
1<#assign dlAppLocalServiceUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppLocalServiceUtil"] > 
2<#assign dlUtil = staticUtil["com.liferay.document.library.kernel.util.DLUtil"] > 
3<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
4 
5<#if !entries?has_content> 
6  <#if !themeDisplay.isSignedIn()> 
7    ${renderRequest.setAttribute("PORTLET_CONFIGURATOR_VISIBILITY", true)} 
8  </#if> 
9 
10  <div class="alert alert-info"> 
11    <@liferay_ui["message"] key="there-are-no-results" /> 
12  </div> 
13</#if> 
14 
15<div class="row"> 
16 
17  <#list entries as entry> 
18    <div class="col-md-4 column"> 
19      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer()/> 
20      <#assign journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
21 
22      <#if journalArticle?? && journalArticle?has_content> 
23          <#assign articleId = journalArticle.getArticleId()!"0" /> 
24 
25          <#assign groupId = journalArticle.getGroupId()!0 /> 
26 
27        <#if articleId != "0" && groupId != 0> 
28          <@liferay_journal["journal-article"] 
29          articleId=articleId 
30          ddmTemplateKey="MESSER_LINK_TITLE_TEXT_&_IMAGE" 
31          groupId=groupId 
32          /> 
33        </#if> 
34      </#if> 
35    </div> 
36 
37  </#list> 
38 
39</div> 

Vnořené aplikace

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

Kontaktní formulář HubSpot

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko Souhlasím s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.