Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigační Menu

Laserové řezání - Messer Technogas s.r.o

Laserové řezání

Laserové řezání

Laser – přesný nástroj pro dělení materiálu

Popis procesu

Laserové řezání je založeno na principu přívodu vysoce koncentrované energie laserového paprsku do místa řezu. Dopadem laserového svazku na povrch materiálu dochází k lokálnímu prudkému ohřevu. Řeznou tryskou (jejímž středem prochází laserový paprsek) je přiváděn řezný plyn. Při vlastním procesu řezání laserem se uplatňují tři fyzikální jevy: spalování kyslíkem, tavení a sublimace (odpařování materiálu). V praxi se zpravidla uplatňuje kombinace těchto jevů. Který z nich bude dominantní, závisí především na základním materiálu a na použitém řezném plynu. Obecně platí, že spalování kyslíkem převažuje při řezání nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Proces tavení dominuje při dělení vysokolegovaných ocelí a neželezných kovů dusíkem a sublimace se uplatňuje u materiálů, které nemají tavnou teplotu (dřevo, keramika, kompozity, papír…).
Řezný plyn slouží k vyfukování taveniny (a případně oxidů) z řezné spáry. Při použití kyslíku dochází ještě ke spalování řezaného materiálu.

Agregátor obsahu

Vnořené aplikace

Jan Kašpar

Ing. Jan
Kašpar, EWE
vedoucí oddělení svařování a dělení materiálů

Jan Šplíchal

Ing. Jan
Šplíchal
aplikační inženýr, svařování a dělení materiálů

Kontaktní formulář pro každou stránku

Kontaktujte nás

Formulář

SG-Contact form CZ

Při zpracování vaší registrace došlo k chybě. Zkontrolujte zadané informace.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Svařování

PLYNY PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ