S popisem cesty

CHARAKTERIZACE PLYNNÝCH SMĚSÍ

Charakterizace plynných směsí

Složení směsí plynů

Složení plynných směsí je určeno množstvím jednotlivých složek ve směsi. Pro určení složení lze použít různé jednotky. Často se používá molekulový zlomek, protože tato jednotka je nezávislá na tlaku a teplotě. Rozšířené jsou také objemový zlomek a hmotnostní koncentrace. Tyto jednotky závislé na tlaku a teplotě se obvykle vztahují na standardní podmínky (0 °C a 1013 mbar). Pro převod z jedné jednotky na druhou používá společnost Messer software založený na normě EN ISO 14912 (Analýza plynů - Převod údajů o složení plynné směsi).

Proveditelnost směsi plynů je omezena chemickými, fyzikálními a bezpečnostními omezeními. Například směsi plynů obsahující oxidační i hořlavé složky lze vyrábět pouze za omezených podmínek. Tým zkušených odborníků společnosti Messer kontroluje každou jednotlivou směs plynů, která se vyrábí poprvé, a podrobně definuje všechny relevantní parametry procesu. K výpočtu směsi se používá speciálně vyvinutý termodynamický softwarový balík.


Tolerance, nejistota a doba stability směsi plynů

Tolerance (výrobní) definuje povolenou odchylku skutečného obsahu (skutečné hodnoty) složky od požadovaného obsahu (jmenovité hodnoty) ve směsi. Tolerance se obvykle pohybuje kolem 5 % až 10 % (relativně) v závislosti na výrobním procesu, rozsahu koncentrací a typu a počtu složek.

Skutečný obsah složky lze uvést pouze s určitou mírou nejistoty. V Messerových certifikátech se vždy uvádí rozšířená nejistota s koeficientem pokrytí k=2, což znamená, že skutečný obsah leží s pravděpodobností 95 % v uvedeném intervalu.

Pokud se směsi plynů používají ke kalibraci měřicích přístrojů, obsah plynové lahve často trvá mnoho měsíců. Doba stability udává dobu od data výroby, pro kterou platí skutečná hodnota uvedená v certifikátu. Tato doba je obvykle 12 měsíců, ačkoli u mnoha směsí plynů je možná delší doba stability (možnost Longlife). V této souvislosti hraje zásadní roli vnitřní úprava plynových lahví. Výroba stabilních směsí plynů je možná pouze díky důkladné a důsledné předúpravě lahví s rozsáhlými cykly proplachování a vyprazdňování při vysokých teplotách, jakož i vhodnými postupy úpravy.

 

Speciální plyny

SPECIÁLNÍ PLYNY

Máte vysoké standardy? My též! Speciální plyny od firmy Messer