Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Navigační Menu

Centrální zásobování plyny - Messer Technogas s.r.o

S popisem cesty

Equipment Central Gas Supply Banner

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNY

Individuální řešení pro systémy centrálního zásobování plyny

Vnořené aplikace

Equipment Central Gas Supply Introduction

Centrální zásobování plyny

Obecně platí, že tlakové lahve s plynem by měly být umístěny mimo pracovní prostory. Při centrálním zásobování plyny jsou tlakové lahve umístěny v samostatné místnosti nebo někdy i mimo budovu. Tlakové lahve jsou připojeny k ovládacímu panelu centrálního zásobování plynem, který se skládá z regulátoru tlaku, manometrů pro indikaci tlaku v lahvi a v potrubí a také z proplachovacích a uzavíracích ventilů. Součástí centrálního zásobování plynem jsou také pevné plynovody pro dodávku plynu do jednotlivých odběrných míst, kde jsou odběratelé plynu připojeni prostřednictvím odběrných míst. V odběrném místě se tlak v potrubí sníží na požadovaný pracovní tlak. Tlakoměr ukazuje aktuální pracovní tlak.

Pro nepřetržité centrální zásobování plynem se doporučuje paralelní připojení dvou lahví nebo svazků. V tomto případě se plyn odebírá vždy z jedné nádoby, zatímco druhá je připojena v pohotovostním režimu. V nejjednodušším případě se přepínání z jedné lahve na druhou provádí ručně. Pro systémy centrálního zásobování plynem jsou však k dispozici i tlakové regulační panely, které zajišťují automatické přepínání mezi zdroji. Tlakové ovládací panely jsou vybaveny tlakoměry pro indikaci tlaku v lahvi a na výstupu. Panely lze dodat s kontaktními manometry, které upozorní, pokud tlak v lahvi klesne pod určitou nastavenou úroveň. Tento signál může být předán do panelu alarmu nízkého tlaku.

 

 

Equipment App Advertizing

Vnořené aplikace

Důvody pro centrální zásobování plyny

Central Gas Supply Image 1

 

 

Vnořené aplikace

Equipment Regulators Banner

Speciální plyny

SPECIÁLNÍ PLYNY

Máte vysoké standardy? My též! Speciální plyny od firmy Messer