Formovacie plyny na formovanie a zváranie vo vysokej kvalite

FORMOVACIE PLYNY NA FORMOVANIE A ZVÁRANIE VO VYSOKEJ KVALITE

Formovací plyn 95/5 a Formovací plyn 90/10 - Kúpiť fľaše s ochranným plynom od Messeru - Na formovanie a ochranu koreňov pri zváraní materiálov citlivých na plyn

Formovacie plyny

Formovací plyn 95/5 a Formovací plyn 90/10 zloženie

Formovací plyn je ochranný plyn, ktorý sa používa na formovanie a ochranu koreňovej vrstvy zvaru pri zváraní vysokolegovaných ocelí, hliníka, medi, zirkónu ako aj molybdénu. Formovací plyn 95/5 je zmes zložená z 95% dusíka a 5% vodíka, formovací plyn 90/10 je zložený z 90% dusíka a 10% vodíka. Vodík má redukčný účinok, vytvára redukčné prostredie v okolí zvaru a tým  zabraňuje oxidácii koreňa zvaru. Je potrebné si uvedomiť, že čím je vyšší  podiel vodíka, viac ako 5,5%, formovací plyn je vysoko horľavý. Pri práci a manipulácii s formovacími plynmi obsahujúcimi vodík musia sa brať do úvahy a rešpektovať všetky príslušné bezpečnostné pokyny vyplývajúce z  karty bezpečnostných údajov formovacieho plynu ako  manipulácia, skladovanie tlakových fliaš s formovacím plynom, osobné ochranné opatrenia.

Formovanie a ochrana koreňa na zabezpečenie najvyššej kvality zvaru

Na zabezpečenie najvyššej kvality zvaru  najmä u potrubných systémov, uzavretých nádob alebo zásobníkov sa zváranie nezaobíde bez ochrany koreňa formovacím plynom. Pri zváraní koreň zvaru a okolie – tepelne ovplyvnená oblasť je chránená od okolitej atmosféry formovacím plynom. Týmto je zamedzený prístup okolitej atmosféry a vzdušnej vlhkosti ku koreňovej vrstve. Použitím ochranného plynu sa zabráni oxidácii koreňa  alebo vzniku  pórov.  

Formovanie rozvodov  pomocou zmesi argónu/dusíka/vodíka

Formovací plyn volíme na základe vhodnosti pre základný materiál.

Pri formovaní  potrubia je potrebné brať do úvahy aj hmotnosť ochrannej atmosféry voči vzduchu. Pri veľkom rozdiele hmotností dochádza k nežiadúcemu zmiešaniu. Z tohto dôvodu sa snažíme voliť formovací plyn tak, aby vyhovoval základnému materiálu a hmotnosť sa približovala  k hmotnosti vzduchu. Tento rozdiel je možné zmenšiť a zabrániť zmiešaniu, so zmesou argón/dusík/vodík s premenlivým obsahom vodíka.

Dôležitým komponentom je materiál hadice, ktorý môže viesť k zníženiu kvality, ak sa používajú štandardné hadice z PVC. Tieto hadice nie sú vhodné,môžu absorbovať vlhkosť z atmosféry a prenášať ju do formovacieho plynu.Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť nežiadúcich účinkov a následne zhoršenie kvality zvaru. Ideálne sú hadice, ktoré spĺňajú normu STN EN ISO 3821. Dôležité je aj použitie správneho redukčného ventilu so správnym tesnením a minimalizovanie spojov od zdroja, k miestu spotreby formovacieho plynu.

Voľba formovacieho plynu na základe zváraného materiálu

Pri príprave na zváranie môže mať voľba správneho formovacieho plynu rozhodujúci vplyv na kvalitu zvaru. Nevhodne zvolený formovací plyn v reakcii so základným materiálom negatívne ovplyvní jeho vlastnosti. Argón je taktiež vhodným plynom pri ochrane austenitických a austeniticko-feritických nerezových ocelí, ale aj pre citlivé materiály ako zirkón, molybdén, titán. Vďaka čistote je vhodná na neželezné kovy, napríklad zliatiny medi a hliníka. Zmesi argónu a vodíka sú vhodné pre austenitické nerezové materiály, nikel a jeho zliatiny. Zmes dusíka a vodíka je možné využiť u väčšiny materiálov mimo jemnozrnných ocelí a neželezných kovov.