S popisem cesty

Dočasný příplatek za energii

Dočasný příplatek za energii

Zde naleznete více informací o zvýšení cen v důsledku zvýšení cen energií.

MIMOŘÁDNÝ NÁRŮST ENERGIE POKRAČUJE A ZINTENZIVŇUJE SE

Od září minulého roku jsme bohužel konfrontováni s exponenciálním nárůstem nákladů spojeným se současnými spotovými cenami na trhu s energií.

Jsme přesvědčeni, že se tento nárůst ustálí, ale vzhledem k dopadu na náš produkt nemáme jinou možnost, než jej zohlednit dočasným mimořádným příplatkem za energii, který bude měsíčně přezkoumáván. Tento příplatek bude zrušen, jakmile bude opět dosaženo cenové hladiny letošního léta (prům. 77,1 € / MWh).

Energetický příplatek je stanoven na základě měsíční průměrné ceny energie, vykazované v ceníku dle Ote a.s. a platí celý následující měsíc.

Aktuální ceny energií naleznete zde.

S přihlédnutím k průměru měsíce května (prům. 176,64 EUR/MWh) bude energetický příplatek v červnu činit následující částky:

  • kapalný argon: 108,03 € /t
  • kapalný dusík a kyslík: 59,72 EUR/t
  • kapalný oxidu uhličitý: 36,6 EUR/t
  • kapalný vodík: 421 EUR/1000 m³
  • kapalný dusík Cryo: 0,069 EUR/litr
  • suchý led: 87,84 € /t

 

Vás, naše zákazníky žádáme o pochopení této krizové situace, kdy vzniklé náklady nelze absorbovat bez narušení našich výrobních procesů a kontinuálního zajištění dodávek.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a pevně věříme, že toto mimořádné opatření pochopíte a že společně tuto velmi složitou situaci zvládneme. 

Messer Technogas s.r.o.