Web Content Display

Vítejte ve společnosti Messer Technogas s.r.o. - 
největšího rodinného specialisty na průmyslové, medicinální a speciální plyny na světě.

 

Asset Publisher

null Specialista na průmyslové plyny Messer plně přebírá společný podnik Messer Industries - Dlouhodobé strategické partnerství dohodnuté se společností GIC

Specialista na průmyslové plyny Messer plně přebírá společný podnik Messer Industries - Dlouhodobé strategické partnerství dohodnuté se společností GIC

  • Dana Koepplova
  • -
  • May 31, 2023
  • -
  • Novinky |

Společnost Messer získává všechny obchodní podíly v Messer Industries od předchozího menšinového vlastníka CVC Capital Partners Fund VII - v plánu je následná integrace Messer Industries do Messer SE & Co. KGaA

  • Společnost GIC získává menšinový podíl ve společnosti Messer, aby podpořila dlouhodobou růstovou strategii společnosti
  • Stefan Messer: „Díky našim hodnotám, jako je udržitelnost, společenská odpovědnost, rozmanitost, podnikatelská flexibilita a blízkost k zákazníkům, chceme společně s GIC pokračovat v naší úspěšné 125leté historii společnosti po celém světě a odlišit se tak od našich konkurentů kótovaných na burze. Jako majitelé společnosti Messer se těšíme, že budeme společně s našimi 11 000 zaměstnanci růst a vytvářet globální a silný tým Messer a využívat své individuální schopnosti ve prospěch celé společnosti.“

Společnost Messer, největší světový soukromý specialista na průmyslové, medicinální a speciální plyny, se stává jediným vlastníkem společného podniku Messer Industries. Zahrnuje společnosti Messer v Severní a Jižní Americe a v západní Evropě. Dnes byla uzavřena příslušná dohoda
s předchozím menšinovým vlastníkem, společností CVC Capital Partners Fund VII. Nabytím obchodních podílů, které by mělo být dokončeno do konce roku 2023, otevírá Messer novou kapitolu své 125leté firemní historie. Plánem je spojit všechny globální aktivity společnosti Messer pod jednu střechu, aby bylo možné v nadcházejících letech realizovat strategii udržitelného růstu jako integrovaný specialista na plyny. Zároveň po více než čtyřech letech končí úspěšná spolupráce mezi společnostmi Messer a CVC, která byla od počátku koncipována jako dočasná.

Současně společnost Messer získává jako partnera globálního institucionálního investora GIC, který se stane dlouhodobým menšinovým společníkem firmy Messer. Výnosy z této investice budou použity na financování nákupu podílů společnosti Messer Industries. Jako dlouhodobý investor s dlouholetými zkušenostmi s rodinnými podniky po celém světě podporuje GIC strategii rodiny Messer pro udržitelný  a ziskový růst.

Transakce mezi společnostmi Messer a CVC a vstup společnosti GIC ještě podléhají obvyklému schválení regulačními orgány.

Stefan Messer, představitel třetí generace vlastníků a od dubna předseda dozorčí rady společnosti Messer, vysvětlil: „Díky našim hodnotám, jako je udržitelnost, společenská odpovědnost, rozmanitost, podnikatelská flexibilita a blízkost k zákazníkům, chceme společně s GIC pokračovat v naší úspěšné 125leté historii společnosti po celém světě a odlišit se tak od našich konkurentů kótovaných na burze. Jako vlastníci společnosti Messer se těšíme, že budeme společně s našimi 11 000 zaměstnanci růst a vytvářet globální a silný tým Messer a využívat své individuální schopnosti ve prospěch celé společnosti. Naše mezinárodní spolupráce se vyznačuje důvěrou
a respektem s cílem uspět jako profesionální a silná organizace na trzích budoucnosti.

Alexander Dibelius, odpovědný za německé aktivity společnosti CVC, řekl: „Úspěšné partnerství mezi společnostmi CVC a Messer bylo založeno na ambiciózním společném obchodním plánu, jasném rozdělení rolí, vzájemném respektu a důvěře. Tímto způsobem jsme ve společnosti Messer Industries napsali příběh úspěchu a dosáhli výrazného zvýšení hodnoty pro všechny zúčastněné strany.“

Daniel Pindur, řídící společník ve společnosti CVC v Německu, dodal: „V uplynulých letech jsme se zaměřili na úspěšný společný rozvoj společnosti Messer Industries pod vedením Messer jako specialisty v daném oboru. V souladu s naším partnerským přístupem jsme rádi, že jsme mohli doprovázet tradiční německou rodinnou firmu na její cestě k nové globální perspektivě růstu.“

Bernd Eulitz, předseda představenstva společnosti Messer, vysvětlil: „Úspěšně jsme spojili
a rozvíjeli různé části společnosti Messer Industries, které jsou pevně etablované na svých trzích. Nyní je ideální doba pro úplnou integraci společnosti Messer Industries se všemi jejími národními dceřinými společnostmi. To nám umožní žádoucí globální spojení našich aktivit. Jako specialista na plyny s danými finančními možnostmi budeme moci využít příležitostí, které se dynamické rodinné společnosti, jako je Messer, nabízejí na našich trzích po celém světě. Se společností GIC máme na palubě přesně toho správného partnera.“

Choo Yong Cheen, ředitelka investic do soukromého kapitálu (Private Equity) ve společnosti GIC, řekla: „Společnost Messer je vysoce kvalitní podnik, dlouhodobě vykazující růst a s jasnou strategií,  která v příštích letech výrazně rozšíří její postavení na trhu. Těšíme se, že budeme moci podporovat Bernda Eulitze a jeho manažerský tým a jsme rádi, že můžeme být dlouhodobými partnery rodiny Messer."

Henry Ormond, vedoucí oddělení soukromého kapitálu pro Evropu ve společnosti GIC, doplnil: „Globální trh s průmyslovými plyny je atraktivní a roste. Jedná se o udržitelné odvětví, které
v dlouhodobém horizontu získá díky dekarbonizaci nové příležitosti. Odvětví se rovněž ukázalo jako odolné vůči makroekonomickým výkyvům a inflačním tlakům díky nezastupitelnosti dodávaných produktů.
 

Snaha o růst do nových dimenzí

Společný podnik Messer Industries, který bude nyní plně vlastněn rodinou Messer, byl založen 1. března 2019 jako strategické partnerství mezi společností Messer a společností Fund VII evropského finančního investora CVC Capital Partners. Zahrnuje většinu bývalých plynárenských aktivit Linde AG v Severní Americe a jednotlivé obchodní aktivity Linde a Praxair v Jižní Americe, které byly obě skupiny nuceny prodat v rámci vzájemné fúze. Společnost Messer sama vložila do společného podniku většinu svých aktivit v západní Evropě.

Pod vedením společnosti Messer, jako specialisty v daném oboru obrat Messer Industries neustále rostl a v posledním finančním roce dosáhl 2,59 miliardy eur. Společnost dosáhla EBITDA ve výši

749 milionů eur. Samostatně fungující společnost Messer SE & Co. KGaA (do 30. července 2021 Messer Group GmbH) v roce 2019 zahrnovala aktivity značky Messer především v Asii a ve střední a jihovýchodní Evropě, které byly v posledních letech rovněž rozšířeny. V uplynulém finančním roce dosáhla společnost Messer celkového obratu 4,16 miliardy eur a EBITDA ve výši 1,17 miliardy eur.

Společnost Messer vidí v nadcházejících letech v celosvětovém měřítku značný růstový potenciál. Kromě toho usiluje o ještě větší diverzifikaci svého portfolia se zaměřením na vybraná perspektivní odvětví nebo prostřednictvím partnerství v oblasti zelené energie. Díky svým strategickým iniciativám očekává společnost Messer v nadcházejících letech výrazný nárůst tržeb a zisků a vidí dobré příležitosti k tomu, aby do konce desetiletí více než zdvojnásobila svůj obchodní obrat.

Bernd Eulitz dodává: „Jako sjednocená společnost bude Messer v nadcházejících letech růst do nových dimenzí, a to jak organicky, tak prostřednictvím cílených akvizic - a stane se tak jako největší soukromý specialista na průmyslové plyny na světě dynamickým vyzyvatelem velké trojky v oboru.“

 

O společnosti Messer

Společnost Messer je největším soukromým specialistou na průmyslové, medicinální a speciální plyny na světě. „Gases for Life“ (plyny pro život) společnosti Messer se používají v průmyslu, ochraně životního prostředí, lékařství, potravinářství, svařovací a řezací technice, 3D tisku, stavebnictví, výzkumu a vědě. Jako globální hráč nabízí společnost Messer své udržitelné produkty a služby v Evropě, Asii a Americe. Více než 10 000 zaměstnanců úspěšně spolupracuje s důrazem na rozmanitost a vzájemný respekt.

Plyny jsou ve většině průmyslových procesů stejně důležité jako voda a elektřina a hrají významnou roli při jejich dekarbonizaci, například prostřednictvím využití zeleného vodíku. Messer nabízí jedno z největších portfolií produktů na trhu a v nejmodernějších kompetenčních centrech vyvíjí a optimalizuje technologie pro využití plynů.

Jako farmaceutická společnost dodává Messer medicinální a farmaceutické plyny a řešení na klíč a osvědčil se i jako spolehlivý dodavatel životně důležitých produktů,  například v pandemických situacích.

Společnost byla založena v roce 1898 a její ústředí se nachází v Bad Sodenu u Frankfurtu nad Mohanem.

V roce 2022 dosáhla společnost Messer očekávaného konsolidovaného obratu 4,164 miliardy eur*.

Kč * Součet společností Messer Group a Messer Industries, který zahrnuje 100 % akciového holdingu Messer Industries.

 

http://www.messergroup.com

https://applications.messergroup.com

http://www.gasesforlife.de

Asset Publisher

GDPR CZ

GDPR CZ

GDPR CZ

GDPR CZ

GDPR CZ

GDPR CZ

Form

SG-Contact form CZ

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s GDPR společnosti Messer Technogas s.r.o. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.