S popisem cesty

Customer segment chemical sector

CHEMICAL SECTOR

Inerting - Partial oxidation - Solvent recovery - Oxidation - Fire prevention and more

In the chemical industry there are numerous applications for industrial gases. The use of oxygen increases the plant capacity or improve the reaction efficiency in many cases. The use of nitrogen serves a safety feature: inerting avoids explosion and fire risks.

Aplikační technologie

APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE V OBLASTI PLYNŮ

Produktivita, výrobní kapacita a ekologické zlepšování pomocí plynů, odborné znalosti a know-how, zkoušky na místě, výzkum a vývoj, obchodní nabídky